Välkommen! Här kan man läsa texter, tips och anteckningar om internationell poesi. Äldre, ny, översatt eller på originalspråk. Texterna är skrivna av personer med anknytning till serien. Kommentarer till inläggen skall vara signerade. Ange ISBN-nummer till anförd litteratur. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och kommentarer som vi inte tycker hör hit.

fredag 30 september 2011

ENKÄT 1

Jenny Tunedal
Poet. Kritiker. se http://www.wwd.se/Forfattare/Forfattarpresentationssida/?personId=16783  

Vilken utländsk poet läser du helst just nu och varför?

Etel Adnan, därför att hennes skrivande, dess sätt att genomkorsa (överkorsa) olika traditioner –
framför allt inom arabisk, fransk och amerikansk poesi, intresserar mig.

Vilka tidskrifter och nätsidor konsulterar du helst för att orientera dig om lyrik på andra språk än svenska?

Alldeles för få. Men exempelvis Banipal, Vagant, Chain, OEI, Ron Sillimans blogg, Ubuweb, Afsnit Ps plogg (nu avslutad), Swoonrocket, Exosceleton

Mot vilka språkområden, regioner eller länder tycker du att svenska poeter borde rikta sina blickar just nu?

Svår fråga – mot de områden som intresserar dem. Men jag tror det är viktigt och berikande att blickarna riktas utåt, ut ur den egna tiden och det egna trånga rummet. Själv är jag intresserad av den arabisktalande världen och dess poesier, och alltid av amerikansk samtidspoesi.

Vilken klassisk utländsk poet tycker du borde översättas och ges ut snarast?

Jag blir osäker på vad "klassisk" innebär, men mitt förslag är Fadwa Touqan (1917-2003). Jag längtar också efter att få läsa de andra delarna av Adonis Boken, vars första del finns i svensk översättning.

30 september 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar