Välkommen! Här kan man läsa texter, tips och anteckningar om internationell poesi. Äldre, ny, översatt eller på originalspråk. Texterna är skrivna av personer med anknytning till serien. Kommentarer till inläggen skall vara signerade. Ange ISBN-nummer till anförd litteratur. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och kommentarer som vi inte tycker hör hit.

söndag 30 oktober 2011

Nordisk poesi

är inte så lätt att finna i Sverige. En bra hjälpreda är Audiator Bokhandel, som även saluför böcker annanstanst ifrån. http://www.audiatur.no/bokhandel/

onsdag 26 oktober 2011

POESI OCH AKTIVISM


Knarkkartellernas och polisens våldspiral i Mexiko skruvar sig allt högre. Tiotusentals döda i allt mer oförutsägbara och slumpmässiga mord. Den 28 mars i år mördades Juan Francisco Sicilia Ortega tillsammans med sex andra utan klara motiv. Hans far, poeten Javier Sicilia, drog till följd av dådet igång en proteströrelse som samlat 100 000 tals protesterande i olika mexikanska städer och som fortsätter med stor kraft. Många mexikanska poeter har starkt involverat sig. Rörelsen kallas ”Estamos hasta la madre” (ung. ”Vi har fått nog”). Följ den på hemsidorna http://www.estamoshastalamadre.com/  och http://movimientoporlapaz.mx/

 /Magnus William-Olsson

söndag 16 oktober 2011

POETER MED HEMSIDOR

I många länder spelar internet en allt viktigare roll för poesin. Publiceringsvägarna är många också på nätet. Det finns bloggar, forum, internettidskrifter och mycket mer. En del poet håller sig också med informativa hemsidor. Ett sådant exempel i norden är Pia Tafdrup som har en ambitiös sida som ger en vid och bra information om vad hon skrivit, vad som finns översatt till olika språk, etc. http://www.tafdrup.com/ Ett exempel av  ett helt annat slag är den store Irakiska poeter Saadi Yousef, som sedan många år bor i London. Saadi Yousef (född i södra Irak 1934) är en rastlöst rörlig och skrivande poet. Han skriver mycket. En stor del av hans publik bor långt ifrån honom själv. Internet är för honom ett perfekt forum för att publicera sig. Hans hemsida heter http://www.saadiyousif.com/home/index.php  Dess engelska texter hittar man på: http://www.saadiyousif.com/home/index.phpoption=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=39

Vi tar tacksamt emot tips på andra intressanta hemsidespoeter

 /magnus william-olsson

fredag 14 oktober 2011

ENKÄT 1

Anna Hallberg
Poet och kritiker
För mer info se:  http://www.albertbonniersforlag.se/Forfattare/Forfattarpresentation/?personId=9337

Vilken utländsk poet läser du helst just nu och varför?
Jag är fortfarande rätt upptagen av Anja Utler. För att hon gör något extremt sensibelt med språkljuden, rör sig uppmärksamt på morfemnivå. Något jag behöver och längtar efter. Är trött på utsagor. Framförallt mina egna. Vill tillbaka till klangen och motståndet, vibrationerna, i de mycket små beståndsdelarna.

Vilka tidskrifter och nätsidor konsulterar du helst för att orientera dig om lyrik på andra språk än svenska?

Läser gärna Jacket Magazine, som ursprungligen redigerades från Australien men numera från Philadelphia. Se:  http://jacket2.org/

Mot vilka språkområden, regioner eller länder tycker du att svenska poeter borde rikta sina blickar just nu?
Ingen aning. Har svårt för alla former av "borde" när det gäller poesi. Men jag har fått för mig att det skrivs en hel del intressant samtida poesi i Serbien som jag gärna skulle se översatt.

Vilken klassisk utländsk poet tycker du borde översättas och ges ut snarast?
Har svårt för begreppet "klassisk" också... men tycker det är fantastiskt att det kommit så många nyöversättningar av poeter som Emily Dickinson, Rilke, Rumi osv. de senaste åren. Översättningar sipprar in från olika håll, andra poesier muterar sig in i det svenska språket, det är en arbetsam process som måste drivas av engagemang och kärlek. Många gånger ett ensligt arbete. Otacksamt, för den som tänker kortsiktigt, men viktigt och inte sällan avgörande för den framtida poesiutvecklingen.

14 oktober 2011


onsdag 5 oktober 2011

ENKÄT 1


Niclas Nilsson
Poet och översättare.
För mer info se http://www.wwd.se/Forfattare/Forfattarpresentationssida/?personId=19819

Vilken utländsk poet läser du helst just nu och varför?
Brandon Downing; outgrundlig, kompositionsskicklig, allvarlig/humoristisk. Lisa Robertson; outgrundligt modern, hård/fri, allvarlig/humoristisk.

Vilka tidskrifter och nätsidor konsulterar du helst för att orientera dig om lyrik på andra språk än svenska?
Combo (numera nedlagd), Pratilipi, Chain, Fence, Jacket. Alltför få.

Mot vilka språkområden, regioner eller länder tycker du att svenska poeter borde rikta sina blickar just nu?
Jag vet inte vad svenska poeter behöver. Men i princip borde vi rikta blicken mot det vi ännu inte sett.

Vilken klassisk utländsk poet tycker du borde översättas och ges ut snarast?
Bernadette Mayer. (Och Anne Sexton.) (Och Charles Olson.)


5 oktober 2011

måndag 3 oktober 2011

Postdigital poesi


Jag har ibland prövat att använda begreppet ”postdigital poesi” (begreppet ”postdigital” har jag från Rasmus Fleischer) för en ny strömning inom poesin som man kan möta på många håll i världen.

Kännetecknande för den är att den äger rum ”överallt”. Eftersom det postdigitala tillståndet är ett globalt fenomen, blommar den ”postdigitala poesin” upp utan andra genetiska eller intertextuella förbindelser på många håll samtidigt. Vidare kännetecknas den av att den prövar poesins traditionella strata med utgångspunkt i den digitala erfarenheten. Den förhåller sig på ett närmast självklart vis till poesin som ”uppmärksamhetsform” snarare än som en repertoar av skrivsätt. Den söker i hägnet härav närvaro, kroppslighet och långsamhet.

     Somliga av de ”postdigitala” poeterna ter sig med den digitala och predigitala poetikens glasögon som ”neoklassicistiska” eller ”kulturkonservativa”, men jag tror att det rör sig om en felsyn. En villanella är inte en längre en ”villanella” i internettåldern. Den återstår att uppfinna på nytt i ljuset av den akuta uppmärksamhetskris som det postidigitala tillståndet kämpar med att övervinna.

    Ett av mina exempel på ”postidigitala” poeter är australiensiskan Sarah Holland-Batt.