Välkommen! Här kan man läsa texter, tips och anteckningar om internationell poesi. Äldre, ny, översatt eller på originalspråk. Texterna är skrivna av personer med anknytning till serien. Kommentarer till inläggen skall vara signerade. Ange ISBN-nummer till anförd litteratur. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och kommentarer som vi inte tycker hör hit.

fredag 14 oktober 2011

ENKÄT 1

Anna Hallberg
Poet och kritiker
För mer info se:  http://www.albertbonniersforlag.se/Forfattare/Forfattarpresentation/?personId=9337

Vilken utländsk poet läser du helst just nu och varför?
Jag är fortfarande rätt upptagen av Anja Utler. För att hon gör något extremt sensibelt med språkljuden, rör sig uppmärksamt på morfemnivå. Något jag behöver och längtar efter. Är trött på utsagor. Framförallt mina egna. Vill tillbaka till klangen och motståndet, vibrationerna, i de mycket små beståndsdelarna.

Vilka tidskrifter och nätsidor konsulterar du helst för att orientera dig om lyrik på andra språk än svenska?

Läser gärna Jacket Magazine, som ursprungligen redigerades från Australien men numera från Philadelphia. Se:  http://jacket2.org/

Mot vilka språkområden, regioner eller länder tycker du att svenska poeter borde rikta sina blickar just nu?
Ingen aning. Har svårt för alla former av "borde" när det gäller poesi. Men jag har fått för mig att det skrivs en hel del intressant samtida poesi i Serbien som jag gärna skulle se översatt.

Vilken klassisk utländsk poet tycker du borde översättas och ges ut snarast?
Har svårt för begreppet "klassisk" också... men tycker det är fantastiskt att det kommit så många nyöversättningar av poeter som Emily Dickinson, Rilke, Rumi osv. de senaste åren. Översättningar sipprar in från olika håll, andra poesier muterar sig in i det svenska språket, det är en arbetsam process som måste drivas av engagemang och kärlek. Många gånger ett ensligt arbete. Otacksamt, för den som tänker kortsiktigt, men viktigt och inte sällan avgörande för den framtida poesiutvecklingen.

14 oktober 2011


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar