Välkommen! Här kan man läsa texter, tips och anteckningar om internationell poesi. Äldre, ny, översatt eller på originalspråk. Texterna är skrivna av personer med anknytning till serien. Kommentarer till inläggen skall vara signerade. Ange ISBN-nummer till anförd litteratur. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och kommentarer som vi inte tycker hör hit.

onsdag 5 oktober 2011

ENKÄT 1


Niclas Nilsson
Poet och översättare.
För mer info se http://www.wwd.se/Forfattare/Forfattarpresentationssida/?personId=19819

Vilken utländsk poet läser du helst just nu och varför?
Brandon Downing; outgrundlig, kompositionsskicklig, allvarlig/humoristisk. Lisa Robertson; outgrundligt modern, hård/fri, allvarlig/humoristisk.

Vilka tidskrifter och nätsidor konsulterar du helst för att orientera dig om lyrik på andra språk än svenska?
Combo (numera nedlagd), Pratilipi, Chain, Fence, Jacket. Alltför få.

Mot vilka språkområden, regioner eller länder tycker du att svenska poeter borde rikta sina blickar just nu?
Jag vet inte vad svenska poeter behöver. Men i princip borde vi rikta blicken mot det vi ännu inte sett.

Vilken klassisk utländsk poet tycker du borde översättas och ges ut snarast?
Bernadette Mayer. (Och Anne Sexton.) (Och Charles Olson.)


5 oktober 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar