Välkommen! Här kan man läsa texter, tips och anteckningar om internationell poesi. Äldre, ny, översatt eller på originalspråk. Texterna är skrivna av personer med anknytning till serien. Kommentarer till inläggen skall vara signerade. Ange ISBN-nummer till anförd litteratur. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och kommentarer som vi inte tycker hör hit.

söndag 16 oktober 2011

POETER MED HEMSIDOR

I många länder spelar internet en allt viktigare roll för poesin. Publiceringsvägarna är många också på nätet. Det finns bloggar, forum, internettidskrifter och mycket mer. En del poet håller sig också med informativa hemsidor. Ett sådant exempel i norden är Pia Tafdrup som har en ambitiös sida som ger en vid och bra information om vad hon skrivit, vad som finns översatt till olika språk, etc. http://www.tafdrup.com/ Ett exempel av  ett helt annat slag är den store Irakiska poeter Saadi Yousef, som sedan många år bor i London. Saadi Yousef (född i södra Irak 1934) är en rastlöst rörlig och skrivande poet. Han skriver mycket. En stor del av hans publik bor långt ifrån honom själv. Internet är för honom ett perfekt forum för att publicera sig. Hans hemsida heter http://www.saadiyousif.com/home/index.php  Dess engelska texter hittar man på: http://www.saadiyousif.com/home/index.phpoption=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=39

Vi tar tacksamt emot tips på andra intressanta hemsidespoeter

 /magnus william-olsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar