Välkommen! Här kan man läsa texter, tips och anteckningar om internationell poesi. Äldre, ny, översatt eller på originalspråk. Texterna är skrivna av personer med anknytning till serien. Kommentarer till inläggen skall vara signerade. Ange ISBN-nummer till anförd litteratur. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och kommentarer som vi inte tycker hör hit.

torsdag 17 november 2011

PREMIO NACIONAL DE POESÍA 2011

Det spanska kulturministeriet har varje år 1924 delat ut ett nationellt poesipris (i år på 20 000 €). Juryn består av betrodda poeter och kritiker. Det tycker jag den svenska regeringen borde ta efter, inte minst därför att det skulle tvinga kulturutskott och kulturdepartement att tänka på poesi  åtminstone en gång om året. Den spanska pristagaren för 2011 blev Frascisca Aguirre (f. 1930). Hon får det för sin bok Historia de una anatomía (en anatomis historia), Hiperion ISBN: 8475179630.Magnus William-Olsson