Välkommen! Här kan man läsa texter, tips och anteckningar om internationell poesi. Äldre, ny, översatt eller på originalspråk. Texterna är skrivna av personer med anknytning till serien. Kommentarer till inläggen skall vara signerade. Ange ISBN-nummer till anförd litteratur. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och kommentarer som vi inte tycker hör hit.

onsdag 28 september 2011

ENKÄT 1

Eva Ström Poet, prosaist, kritiker och översättare.
För mer info se http://www.albertbonniersforlag.se/Forfattare/Forfattarpresentation/?personId=6086

Vilken utländsk poet läser du helst just nu och varför?
Jag läser just nu Rainer Maria Rilke och Friedricke Mayröcker. Rilke (Orfeussonetterna) för att försöka förstå dem, kanske översätta dem och se hur de är uppbyggda. Mayröcker för att hon är så öppen och har ett så anspråkslöst tilltal.

Vilka tidskrifter och nätsidor konsulterar du helst för att orientera dig om lyrik på andra språk än svenska?
Tidskrifter och nätsidor. Detta är svårt. Jag har inget regelbundet, vad slumpen låter komma i min väg. I Sverige Pequod och Lyrikvännen. Mottar gärna tips.

Mot vilka språkområden, regioner eller länder tycker du att svenska poeter borde rikta sina blickar just nu?
Mot vilka områden? Det är kanske inte området utan poeten som fångar en. Som Gennadij Ajgi, eller Roberto Bolaño.

Vilken klassisk utländsk poet tycker du borde översättas och ges ut snarast?
Klassisk utländsk poet. Jag vet inte. Jag letar själv just nu.

27 November 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar