Välkommen! Här kan man läsa texter, tips och anteckningar om internationell poesi. Äldre, ny, översatt eller på originalspråk. Texterna är skrivna av personer med anknytning till serien. Kommentarer till inläggen skall vara signerade. Ange ISBN-nummer till anförd litteratur. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och kommentarer som vi inte tycker hör hit.

söndag 4 september 2011

POETINTERVJUER

Också i Sverige har det funnits en stor tradition av poetintervjuer. Inte minst på radio förstås med Mats Rying och Willy Granqvist. Men också i tidningar och tidskrifter. Men genren ligger i träda i vårt land. Att förmå svenska tidningar att göra och publicera intervjuer med poeter är nästan omöjligt och radion har inte ens något program, utöver Dagens dikt, som ägnar sig åt poesi. Att den initierade, pålästa och jämbördiga poetintervjun kan vara en genre som låter läsaren komma i kontakt med poesins anspråk, bredd och djup visar den kubanske poeten Victor Rodríguez Núñes bok La poesía sirve para todo (ISBN: 978-959-209-838-1). 20 spanskspråkiga poeter, med ytterst olika temperament, utgångspunkter och humor konfronteras med sina egna dikter genom Rodríguez Núñes oväntade och intelligenta frågor. Det blir en bok som handlar en hel del om poesi, men ännu mer om allt det poeternas dikter handlar om. Inget är för stort och inget för litet. Den argentinske poeten Juan Gélman får frågan ”Kan man säga allt med poesi?” och svarar: ”Man kan säga allt på ett annat sätt och, fram för allt, kan man säga det man inte kan säga.”

Om det är sant vet jag inte. Men det pekar på ett anspråk som följer poesin. Och kanske säger det också något om varför en intervjubok med poeter är en bra idé. Samtal om poesi kan röra sig om vad som helst utan att komma ifrån ämnet. Det är uppenbart att poesiintervjun är en genre som borde få en upprättelse också i Sverige.

Magnus William-Olsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar