Välkommen! Här kan man läsa texter, tips och anteckningar om internationell poesi. Äldre, ny, översatt eller på originalspråk. Texterna är skrivna av personer med anknytning till serien. Kommentarer till inläggen skall vara signerade. Ange ISBN-nummer till anförd litteratur. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och kommentarer som vi inte tycker hör hit.

söndag 11 september 2011

POESILABBET

FSL:s Forskarseminarium (se www.kritikerseminariet.nu) har tillsammans med Kungliga Konsthögskolan och Stockholms Dramatiska Högskola öppnat ett Poesilabb, som undersöker alla tänkbara relationer mellan orden och kroppen. Skådespelare, dansare, tonsättare, poeter, översättare m.fl. driver projekt på labbet. Ett viktigt forskningsområde kommer att blir poesiöversättning. Poesliabbet är ambulerande även om det har en bas på STDH. Men dess pålitligaste hem är en hemsida, där projekten beskrivs och dokumenteras och där man också finner ett kalendarium för olika slags verksamheter, träffar och workshops. Adressen är www.poesilabbet.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar