Välkommen! Här kan man läsa texter, tips och anteckningar om internationell poesi. Äldre, ny, översatt eller på originalspråk. Texterna är skrivna av personer med anknytning till serien. Kommentarer till inläggen skall vara signerade. Ange ISBN-nummer till anförd litteratur. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och kommentarer som vi inte tycker hör hit.

onsdag 24 augusti 2011

Alberto Blanco gästar Köpenhamn

Den Mexikanske poeten Albert Blanco gästar författerskolen i Köpenhamn den 30 augusti klockan 20.00 -23.00. Peder Skrams Gade 2A, 1. Alberto Blanco (f.1951) är poet, översättare och essäist. Som essäist har han främst skrivit om konst och översatt har han väsentligen amerikansk poesi, bland annat Emily Dickinson i en bok som kom på förlaget Hiperión i Spanien 2010 (ISBN:978-84-7517-945-2). Boken rymmer 55 diker av den amerikanska poeten och därtill fyrtio dikter av översättaren. Dickinsons perfekt balanserade enkelhet förefaller mig vara också Albero Blancos poetiska himmel. Så vitt jag vet är han inte tolkad till svenska. Nedan dock en skiss av en berömd Blancodikt, utan andra pretentioner än att ge läsaren en aning, syrslikt vag, av vad denne diktare är mäktig.
    

Syrsan flytande värld

Med ögonen öppna för gåtor
ser vi ju att formerna inte är våra

Varken tiden eller rummet är vårt
och inte frukterna som tänds
i grenar, böjda eller raka

Begärets genomskinlighet är inte vår
inte syrsans vingar eller sång
inte ens de torra lövens flykt

Om något skulle vara vårt. Ett mysterium!
Sångens passion och blygselns börda

                                                               
                                                                                magnus william-olsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar