Välkommen! Här kan man läsa texter, tips och anteckningar om internationell poesi. Äldre, ny, översatt eller på originalspråk. Texterna är skrivna av personer med anknytning till serien. Kommentarer till inläggen skall vara signerade. Ange ISBN-nummer till anförd litteratur. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och kommentarer som vi inte tycker hör hit.

fredag 19 augusti 2011

NYA DIKTER AV XI CHUAN


Det amerikanska förlaget New Direction publicerar i höst ett urval av Xi Chuans poesi i översättning av Lucas Klein, Notes on the Mosquito. Jag har läst urvalet i manus. En del dikter finns med också i W&W IPs utgåva, men annat är nytt och tidigare inte översatt.

Intrycket består. Xi Chuan är en fantastisk poet. Precis, överraskande och ofta hejdlöst rolig. Den allusiva rymden i hans diktning är imponerande. Dikterna spänner självklart över såväl årtusenden som över hela jordklotet.

Under hösten turnerar Xi Chuan också i USA tillsammans Zhou Zan för att lansera en nya antologi samtida kinesisk poesi,  Push open the window (Copper Canyon Press, ISBN-13: 9781556593307). De framträder bland annat i Seattle och på Poets House i New York (10 aoktober).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar