Välkommen! Här kan man läsa texter, tips och anteckningar om internationell poesi. Äldre, ny, översatt eller på originalspråk. Texterna är skrivna av personer med anknytning till serien. Kommentarer till inläggen skall vara signerade. Ange ISBN-nummer till anförd litteratur. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och kommentarer som vi inte tycker hör hit.

torsdag 31 mars 2011

SAMTIDA RYSK POESI

För en introducerande översikt på engelska över den ryska samtidspoesin fungerar antologin Contemporary Russian poetry relativt väl. På närmare 500 sidor presenteras 44 poeter med några dikter var. Ett lite för tunt efterord och korta presentationer av poeterna. Dalley Archive Press, 2008. ISBN 978-1-56478-486-5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar