Välkommen! Här kan man läsa texter, tips och anteckningar om internationell poesi. Äldre, ny, översatt eller på originalspråk. Texterna är skrivna av personer med anknytning till serien. Kommentarer till inläggen skall vara signerade. Ange ISBN-nummer till anförd litteratur. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och kommentarer som vi inte tycker hör hit.

torsdag 31 mars 2011

POEMS FOR THE MILLENNIUM

University of California Press fortsätter med sitt imponerande projekt POEMS FOR THE MILLENIUM. De drivande poeterna och antologeterna i detta projekt är Jerome Rothenberg och Pierre Joris, de kanske allra mest idoga introduktörerna av utländska poesi i USA alltsedan 60-talet och framåt.
De två första bautaantologierna rymmer 1900-talspoesi. Och nyligen släppte förlaget antologin volym 3 – The University of California Book of Romantic & Postromantic Poetry. ISBN 978-0-520-25598-2
Antologeter är denna gång Jerry Rothenberg tillsammans med Jeffrey C. Robinson.  Liksom de förra två volymerna är urvalet av poeter, nu romantiker från Swedenborg till Rilke, kreativt och kommenterat. Rothenberg och Robinson ritar om romantiken utifrån en överlägsen kännedom om materialet.
Och antologin känns helt precis i sin timing. Den romantiska rörelsen som länge i olika romantiska förbund tett sig hopplöst konservativt i sin strävan, har på många håll i världen fått en renässans. I den postdigitala eran omprövar många poeter, inte minst 80-talserna, världen över den romantiska poesins uttryck och former. Men inte ur ett bevarande utan ur ett tillstånd av ”efteråt”, en post-romantik, som präglas av en större erfarenhet av skillnad. En POST-postromantik. För denna generation av poeter bör den nya antologin kunna bli en bibel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar