Välkommen! Här kan man läsa texter, tips och anteckningar om internationell poesi. Äldre, ny, översatt eller på originalspråk. Texterna är skrivna av personer med anknytning till serien. Kommentarer till inläggen skall vara signerade. Ange ISBN-nummer till anförd litteratur. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort inlägg och kommentarer som vi inte tycker hör hit.

torsdag 28 april 2011

Gonzalo Rojas

Den store chilenska poeten Gonzalo Rojas har dött. Son till en gruvarbetare. Född 1917. Rojas blev av Allende utnämnd till ambassadör i flera länder och tillbringade diktaturen i exil, först i Tyskland sedan i Venezuela. Gonzalo Rojas poesi är sensuell, erotisk och elegisk till sin kärna. Han har fått alla fina priser man kan få i den spanskspråkiga världen och var utan tvekan en av efterkrigstidens viktigaste spanskspråkiga poeter. Döds och intighetsmeditationerna är nästan lika många som kärleksdikterna i hans verk. Nuet invid en avgrund.

   Poesi och litteraturprogrammet Estación Azúl som varje vecka sänds (numera lördagskvällar) på Radio Nacionál de España gjorde 2004 ett mkt bra program om Rojas när han fick Cervantespriset. Det kan avlyssnas här http://www.ivoox.com/estacion-azul-entrevista-a-gonzalo-rojas-audios-mp3_rf_630856_1.html     Nedan en snabb översättning av en av hans mest berömda dikter:TILL TYSTNADENOh röst, ojämförliga röst. Havets alla håligheter,

havets alla håligheter räcker inte,

himlens hålighet

skönhetens hela kavitet

räcker inte för att rymma dig,

och även om människan tystnar och världens faller samman,

oh mäktiga, gör du det ej,

du upphör inte att vara i allt

du fyller tiden och varat, ojämförliga röst,

ty du är och är inte, och förblir näst intill min Gud,

och näst intill min far, när jag som mest förmörkas.

En bättre svensk tolkning av samma dikt kan man läsa i Lasse Söderbergs urvalsvolym Mot döden (Aura Latina, 2005) ISBN 91-975445-1-5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar